2013. február 1., péntek

Családállítás Hírlevél - 2013 február 9.


"...Mert ha való­ban meg­tud vala­mit az ember, akkor meg­vál­to­zik az élete.. ha valami fon­tosra rájö­vünk, vala­mire, ami igaz, és annak kinyit­juk magun­kat, az azon­nal meg­vál­toz­tatja az éle­tün­ket. Az ember attól kezdve nem élhet úgy, mint ahogy addig élt. Ezért aztán senki sem akar sem­mire sem rájönni, mert ki akarná meg­vál­toz­tatni az éle­tét? Min­dig nagy meg­ráz­kód­ta­tás­sal jár, ha az ember­nek meg kell vál­toz­tat­nia az életét.“
 (Feldmár András)


Ha mégis készen állsz a nagy kalandra, a
következő családállítás csoport
2013. február 9. (szombat)
9,30h-tólMinden fejlődéshez és gyógyuláshoz szerintem kell a lelki önismeret, ezáltal láthatjuk meg és érthetjük meg, hogy hol hibáztunk egyéni és közösségi szinteken. Bocsánatot kérve az univerzum erőitől és a tanítást nem feledve, de szem előtt tartva, tudatosan tenni meg a következő lépéseket és új életfeltételeket teremteni önmagunknak. 
A családállítás a családi kapcsolatok leképezése: vagyis amit élünk öntudatlanul, azt láthatjuk az állításokon az aktuális témáinkkal kapcsolatban.
Ezek felismerésére hívok minden érdeklődőt, reménykedőt a szombati csoportba.

Szökendi Attila

Előzetes bejelentkezés szükséges!
Hely: Anahita Jógaközpont, V. Falk Miksa u. 30. (földszint)
Az állítás továbbra is 7000 Ft, a részvétel 3000 Ft.